Najčešća pitanja

Šta je blockchain?
Blockchain je tehnološka osnova za kriptovalute. To je u stvari ogromna knjiga transakcija, staviti javnu. Ne zahteva nikakav centralni server, vladu ili banku, jer njime upravlja i skladišti ga zajednica na desetinama hiljada računara širom sveta. Otuda i termin distribuirana knjiga. Kriptografija ovu knjigu čini nepovratnom, samim tim savršenom za sve podatke koji bi inače mogli da budu lažni. Zbog svoje transparentnosti i decentralizacije blockchain se smatra filozofijom koja će promeniti svet. Nije ni čudo što se smatra najvećom revolucijom posle pronalaska interneta.

Šta blockchain radi u projektu Hotelium? U naše
m ekosistemu, blockchain napaja Hotelium token, našu sopstvenu kriptokurenciju, i služi kao providna knjiga, sa pametnim ugovorima koji efikasno vode računa o dividendama. Sa ovom tehnologijom, čovek može biti 100% siguran da će dobiti nagrade za profit i lojalnost pošto su upisani u pametni ugovor i automatski distribuirani prema rasporedu.

Kako možete biti sigurni da će se vrednost hotelskog novčića povećati
? Mi nismo. Ali postavili smo ekosistem na takav način da je potražnja veća od ponude, što je osnova za rast vrednosti. To znači ograničenja plaćanja u smislu količine i vremena, sprečeno trgovanje u HTLS-u direktno između članova… Nekretnine ostvaruju prihode ev
ra, koji se na berzi pretvaraju u HTLS, što znači konstantnu potražnju i posledični rast.

Da li je aktivnost legalna? Imate li kancelariju u mojoj zemlji koja predstavlja kompan
iju? Kompanija je registrovana u EU, u Sofiji (Bugarska), i zbog toga što poslujemo isključivo sa kriptokurencijama, propisi ne zahtevaju zastupljenost u pojedinačnim zemljama. U zemljama koje ne dozvoljavaju trgovanje kriptokurencijom nema hotela.

Koja je najvažnija funkcija koja vas izdvaja od ostalih mrežnih marketinških projekata? Glav
na stvar je definitivno da je naša fondacija poslovanje sa nekretninama, što vrlo jasno omogućava pasivne prihode. Ljudi dolaze i odlaze, izazivajući sukobe sa sponzorima ili poveriocima, ali nekretnine zadržavaju i čak povećavaju svoju vrednost.

Koliki deo investicije je izdvojen za nekretnine? Za
nekretnine se izdvaja 50 odsto bruto ulaganja, a uračunati su svi troškovi koji jesu ili će biti nastali u tom procesu.

Zašto koristite binarni siste
m? Većina MLM kompanija je poslednjih 30 godina koristila binarni sistem raspodele bonusa jer je članovima jednostavno lakše da zarađuju novac, zbog mogućnosti prosipanja – upisa članova sa zajedničkom granom.

Imate li akademiju na kojoj pridošlice mogu da nauče ovaj posao?
Mi imamo. Planet Akademija je suštinski posao kompanije od 2000. Imamo akademiju na samom sajtu, YouTube kanal i vebinare, kao i seminare sa liderima i raznim profesionalnim gostima.

Kada će biti kupljena prva nekretnina u mojoj zemlji? Koja će biti njegova vred
nost? To u potpunosti zavisi od lokalnog rukovodstva i zajednice. Sredstva za nekretnine slivaju se u globalni budžet i istovremeno u budžet pojedinačne zemlje ili regiona. Kada se ispuni postavljeni cilj lokalne zajednice, imovina se kupuje.

Kako se obračunava dobit od nekretnina? Mi
zovemo dividende od prihoda. 10% vrednosti nekretnine je podeljeno brojem jedinica HTL Akcija u sistemu i dobija se vrednost jedne dividende. Svaki maj se dodeljuje među brojem HTL akcija u sistemu za prethodnu godinu. HTL Shares B i HTL Held tretiraju se kao ass
aresi koji su aktivni 365 dana u godini i HTL Shares A se naplaćuje po broju dana koji se održavaju za godinu dana.

Da li se porez plaća na profit hotela
? Za sada nijedna zemlja ne oporeћuje profit od kriptokurencija. Porez na dohodak na nepokretnosti, u lokalnoj valuti, obračunava se pre obračuna dividende. Pošto primate profit u kriptokurenciji, ona se ne oporeћi. Ako se zakon u vašoj zemlji promeni, moraćete da platite porez.

Šta su HTL Shares A, šta je HTL Shares B i šta se HTL Shares Held?
HTL Shares A su jedinice koje član prima kao polovinu nagrade lojalnosti svakih 30 dana, ili HTL tokeni, koji se prenose na HTL Shares A nakon isteka aktivnosti paketa (period lojalnosti). Dividende se obračunavaju od trenutka kada se pojave u članu portfolija do
kraja tekuće godine. HTL Akcije A mogu biti isplaćene 36 meseci nakon dana kada su se pojavile. HTL Akcije B su jedinice koje član dobija kao posebne nagrade i podsticaje. Dividende se obračunavaju na njih tokom cele godine, bez obzira na dan kada ih je član primio, a ove ne
mogu biti isplaćene. HTL Shares Held su jedinice koje član dobija kao 25% udela u mrežnim nagradama. Ove dividende se obračunavaju za celu godinu i mogu se isplatiti nakon završetka referentnog perio
da projekta.

Zašto hotelijum nije piramidalna še
ma? Piramidalna šema po definiciji znači da se stari članovi plaćaju samo prilivom novih članova. Kada svež novac prestane da stiže, sistem propada. U Hotelijumu je 50% od svake uplate izdvojeno za nekretnine koje donose profit. 25% je podeljeno na nagrade i u proseku 18% se vraća članovima u vidu nagrade lojalnosti. 7% je profit kompanije.